סיור הערכות של ראש המועצה

ראש המועצה חובב צברי והצוות המקצועי של המועצה

יצא לסיור לראות מקרוב את ההערכות לשנת הלימודים  הקרובה