תחרות קרייה יפה ומקיימת

תחרות קרייה יפה ומקיימת יצאה שוב לדרך ואנו מתמודדים שוב.

צוות השופטים ששהה ביישוב כחצי יום התרשם מאד מההתפתחות והעשייה בישוב.
ואנו מקווים לקבל שוב את כוכבי היופי.