נגישות

רישום לגנים

רישום לגני ילדים
באמצעות אתר האינטרנט בלבד

כללי

 1. הרישום בגני הילדים בקרית עקרון אינו על בסיס אזורי רישום.
  פרט לילדי שכונת ״חבצלת הצעירה״.
 2. ילדים ממשיכים שנה שניה בגן חייבים ברישום מחדש.
 3. לא ניתן לרשום ילדים ללא כתובת מגורים מעודכנת בתעודות הזהות של שני ההורים.
  באישור מח׳ הגביה.
 4. הורים פרודים/גרושים מחוייבים להוריד טופס ״כתב הצהרה והתחייבות״ למלא את
  הטופס
  ולהעבירו למזכירות מחלקת החינוך.
 5. תושבים הגרים בשכירות בישוב מחוייבים להגיש אישור מחלקת גבייה.
 6. השיבוץ אחרי מועד הרישום יהיה על בסיס מקום פנוי ולא על פי המרחק ממקום
  המגורים.
 7. מדיניות השיבוץ בקרית עקרון: המספר המירבי של ילדים בגן חובה 31 כדי לתת מענה
  אישי מיטבי.
 8. גני הילדים בקרית עקרון מחולקים לשתי רמות גיל:
  – חובה ותת חובה בוגרים.
  – טרום חובה ותת חובה צעירים.

  רשימת גני הילדים בעמוד 7

 9. בכל גני הילדים פועלת הרפורמה ״אופק חדש״ ושעות הלימודים:
  – בימים ראשון עד חמישי משעה 8:00 עד 14:00
  – ביום שישי משעה 8:00 עד 12:45
  הסייעת תקלוט עד 10 ילדים החל מהשעה 7:30 עפ״י אישור המחלקה לחינוך ואת יתר
  הילדים בשעה 7:40
  המעוניינים בכך מתבקשים למלא טופס בקשה המופיע באתר האינטרנט ולהעבירו
  למזכירות המחלקה לחינוך עד ה- 10.8.17

גילאי שיבוץ

 1. לגני טרום חובה ותת חובה צעירים: 31.12.2014-1.12.2013
 2. לגני חובה ותת חובה בוגרים: 31.11.2013-1.1.2012
  לתשומת ליבכם: באתר האינטרנט מופיעים גילאי הרישום (לא השיבוץ) והשיבוץ יהיה
  בהתאם לתאריכי הלידה הנ״ל.
 3. שיבוץ רמת הגיל או/ו המגמה של הגן עשוי להשתנות בהתאם לתוצאות הרישום.
 4. השיבוץ לגני חינוך מיוחד ״שקד״, ״הדס״, ו״הדקל״ על פי החלטת וועדת ההשמה בלבד.
 5. השיבוץ לגני ״התאנה״ ו״הזית״ על בסיס התאמה תורנית.

חריגי גיל

הורים שילדיהם נולדו בין התאריכים 1-15 בינואר 2015 כולל ומעוניינים לרשום אותם לגן
טרום טרום חובה, מתבקשים להגיש בקשה מנומקת למזכירות המחלקה לחינוך
. עד 16 בפברואר 2017
אישור קליטת ילדים חריגי גיל הינו בסמכות וועדה מחוזית במשרד החינוך. השיבוץ של
חריגי גיל מחוייב בתשלום שכר לימוד שייקבע ע״י משרד החינוך.

רישום מוקדם לכיתה א׳ של בני 5 עם מוגבלויות פיזיות

על מנת לאפשר לבית הספר להיערך היטב ובהקדם לקליטת תלמיד עם מוגבלויות פיזיות,
או כבד שמיעה, ניתנת הזדמנות להורים לרשום אותו לכיתה א׳ לשנת הלימודים תשע״ח.
(ספטמבר 2017 ) ההורים מתבקשים לבצע רישום במזכירות המחלקה לחינוך.

 

חזרה למעלה

הצהרת נגישות

בניית אתרים | כ.ג שירותי מחשוב