רגע לפני ההופעה

Share Button

רגע לפני ששירי מימון ושמעון בוסקילה עולים

מימין לשמאל חבר המועצה נועם אהרון, בועז קעטבי מנכ"ל המועצה, חובב צברי ראש המועצה, משה לוי יו"ר הנהלת המתנ"ס החדש, דוד צור מנהל המתנ"ס רגע לפני ששירי מימון ושמעון בוסקילה

 

מימין לשמאל חבר המועצה נועם אהרון, בועז קעטבי מנכ"ל המועצה, חובב צברי ראש המועצה, משה לוי יו"ר הנהלת המתנ"ס החדש, דוד צור מנהל המתנ"ס