קריית עקרון לובשת חג

Share Button

קריית עקרון לובשת חג לקראת החזרה לבתי הספר

עיקר ההתרגשות היא בקרב העולים לכיתה א',

ראש המועצה חובב צברי וחברי המועצה מאחלים בהצלחה לכולם

לתלמידים להורים למורים למנהלות לצוות הפדגוגי שנה פוריה ומוצלחת