נגישות

פרוטוקולים

פרוטוקולים לשנת 2017

פרוטוקולים לשנת 2016

פרוטוקולים לשנת 2015

כותרת הפרוטוקול תאריך ישיבה מספר פרוטוקול
פרוטוקול ישיבת מועצה (24) 23.12.2015 24/12
פרוטוקול ישיבת מועצה (23) 27.10.2015 23/12
תיקון לפרוטוקול ישיבת מועצה (22) 14.10.2015 22/12 (ישיבה שלא מן המניין)
פרוטוקול ישיבת מועצה (21) 19.08.2015 21/12 (ישיבה טלפונית)
פרוטוקול ישיבת מועצה (20) 10.08.2015 20/12
פרוטוקול ישיבת מועצה (19) 28.06.2015 19/12
פרוטוקול ישיבת מועצה (18) 01.04.2015 18/12
פרוטוקול ישיבת מועצה (17) 17.02.2015 17/12
פרוטוקול ישיבת מועצה (16) 26.01.2015 16/12
חזרה למעלה

הצהרת נגישות

בניית אתרים | כ.ג שירותי מחשוב