נגישות

פרוטוקולים

פרוטוקולים לשנת 2017

כותרת הפרוטוקול תאריך ישיבה מספר פרוטוקול
פרוטוקול ישיבת מועצה 23.03.2017 38/12
פרוטוקול ישיבת מועצה 23.03.2017 37/12
פרוטוקול ישיבת מועצה 22.02.2017 36/12
פרוטוקול ישיבת מועצה 11.01.2017 35/12

פרוטוקולים לשנת 2016

פרוטוקולים לשנת 2015

כותרת הפרוטוקול תאריך ישיבה מספר פרוטוקול
פרוטוקול ישיבת מועצה 23.12.2015 24/12
פרוטוקול ישיבת מועצה 27.10.2015 23/12
תיקון לפרוטוקול ישיבת מועצה 14.10.2015 22/12 (ישיבה שלא מן המניין)
פרוטוקול ישיבת מועצה 19.08.2015 21/12 (ישיבה טלפונית)
פרוטוקול ישיבת מועצה 10.08.2015 20/12
פרוטוקול ישיבת מועצה 28.06.2015 19/12
פרוטוקול ישיבת מועצה 01.04.2015 18/12
פרוטוקול ישיבת מועצה 17.02.2015 17/12
פרוטוקול ישיבת מועצה 26.01.2015 16/12
חזרה למעלה

הצהרת נגישות

בניית אתרים | כ.ג שירותי מחשוב