פעילות בן דורית בגן איריסים

גן איריסים אירח אזרחים ותיקים אשר הוזמנו לקחת חלק בפעילות של שירה וריקוד.

הנושא הנבחר: "כיבוד ההורים", שאפו ענק למשתתפים וליוזמים.