עם הפנים לתושב

מחלקת הפיקוח בקריית עקרון עם הפנים לתושב

אתמול בבוקר (18.01.2017) נרתמו עובדי המחלקה לסייע לתושב שעץ יצא מגינתו והסתיר את השלט

באו גזמו וכך עזרו לכולם לתושב שהעץ נמצא בחצרו וגם לאנשים המחפשים את הכתובת