משנכנס אדר מרבים בשמחה

משנכנס אדר מרבים בשמחה. אז הראשונים שמקיימים את מצוות החג הם המרכז לאזרח הותיק…