משנכנס אדר מרבים בשמחה

Share Button

משנכנס אדר מרבים בשמחה. אז הראשונים שמקיימים את מצוות החג הם המרכז לאזרח הותיק…