נגישות

מפעלי חינוך באחריות המחלקה

מפעלי חינוך באחריות המחלקה

גני הילדים

 • קרן קרב: תנועה, שחמט, קיימות ומוזיקה
 • ריתמוסיקה
 • סל תרבות
 • מפגשים עם סופרים בספריה
 • מדעים בגני חובה
 • הכרת המחשב "גוגלה" בגני חובה
 • תכנית "אור" (תגבור אורייני) בגני טרום חובה
 • תגבור לימודי למעבר מהגן לבית הספר
 • תכנית "'אילנות" (עיר ללא אלימות)
 • אילוף כלבים בשלושת גני חינוך מיוחד
 • העשרה במורשת ישראל
 • העשרה תורנית בגני ממ"ד תורני
 • מעברים מהגן לבית הספר לילדים בגני חובה
 • פעילות זה"ב (זהירות בדרכים)

בתי הספר היסודיים

 • קורס מיכא"ל לתלמידי כיתות ה'-ו'
 • סדנא לכתיבה יוצרת לתלמידי ד'-ה'
 • מפעל השאלת ספרי לימוד
 • חונכות פר"ח (סטודנטים)
 • הענקת מחשב לכל תלמיד
 • הארכת שנת הלימודים
 • מחוייבות אישית בקרית עקרון
 • תכנית "אחרי"
 • מכינה לחטיבת הביניים
 • מוגנות אישית
 • "אמץ תלמיד"
 • הדרכה לשמירה על בריאות השן
 • תקשוב: מחשבים, מקרנים ולוחות חכמים
 • מחשב נייד לכל מורה

בתי הספר העל- היסודיים (ז' – י"ב)

 • מרכז למידה לתלמידי חטיבות הביניים
 • חונכות/ תיגבור לימודי פרטני
 • מימון תכניות תוספתיות בבתי הספר התיכוניים ברחובות
 • מלגות למסע שורשים לפולין

מערכתיים

 • מיחשוב גני הילדים ובתי הספר
 • הענקת מחשב נייד אישי לכל גננת ומורה
 • ניהול עצמי ביסודיים
 • עדלאידע
 • צעדת האביב
 • תכניות זה"ב (זהירות בדרכים)
חזרה למעלה

הצהרת נגישות

בניית אתרים | כ.ג שירותי מחשוב