מפגש עם ילדי הגנים

ראש המועצה חובב צברי מתפנה מניהול היישוב לטובת מפגש עם ילדי הגנים ומקריא להם סיפור, מרגש…