נגישות

מחלקת תשתיות ותפעול

דבר מנהלת המחלקה

רות לוי

מנהלת מחלקת תשתיות ותפעול

תושבים יקרים,
מחלקת תשתיות ותפעול בישוב, אמונה על טיפול שוטף בכבישים, מדרכות, תאורת רחוב טיפוח וטפול שוטף בכבישים, מדרכות, תאורת רחוב, טיפוח וטיפול שוטף בגינות הציבוריות, והפארקים ברחבי המועצה, תוך שימת דגש על טיפול במפגעים בתחום התשתיות היישוביות.
המחלקה פועלת לאחזקת כל מוסדות חינוך, גני משחקים ובדיקת תקינותם, הכול נעשה באמצעות צוות העובדים מקצועי ומיומן, שעושה עבודתו ימים במסירות ואכפתיות גדולה בשעות לא שגרתיות וכל מזג אויר כדי לעמוד בכל המשימות ובלוח הזמנים הנדרש.
המחלקה דוגלת במתן שירות אדיב ומענה מהיר לתושב בצד שיתוף פעולה של התושבים בשמירה על הקיים וטיפוחו.
אנו מאמינים כי רק באמצעות שיתוף הפעולה של התושבים ופניותיהם בכל עניין הנוגע למחלקה נצליח לשמור על הקיים ולפתח עוד ועוד פארקים ותשתיות לרווחת התושב ולשיפור חזות הישוב.

ייעוד המחלקה

 1. להביא את היישוב למצב של נוי והדר מבחינת שטחי גינון, גנים ציבוריים, מתקני משחקים ושטחים פתוחים.
 2. אחריות לקיום תשתיות המועצה
 3. שילוב המחלקה בתכנית היישובית לזמן חירום
 4. טיפול מהיר ויעיל לקריאות מוקד
 5. מתן שירות מהיר ויעיל לתושבים

תפקידי המחלקה

 1. אחריות כוללת לתחום הגינון, שטחים פתוחים, גינות ומתקני משחק
 2. תחזוקת כבישים, מדרכות, תמרור, שילוט רחובות, מערכות הניקוז, מעקות בטיחות וריהוט רחוב
 3. אחריות לקיום מערכת תאורת רחובות היישוב
 4. ביצוע כל עבודות התחזוקה במבני ציבור
 5. ביצוע כל עבודות התחזוקה במבני חינוך
 6. ביצוע כל עבודות התחזוקה במקלטים
 7. מענה תפעולי בכל אירועי המועצה
 8. אחריות וביצוע לשיפוצי קיץ
 9. מענה לקריאות המוקד תחום תפעול ותשתיות
 10. ביצוע כל עבודות התחזוקה במקלטים
 11. מענה תפעולי בכל אירועי המועצה
 12. אחריות וביצוע לשיפוצי קיץ
 13. מענה לקריאות המוקד תחום תפעול ותשתיות
 14. הערכות, תכנון וביצוע של מכלול לוגיסטי ותפעולי בשעת חירום

מבנה אירגוני

זמני קבלת קהל

יום שלישי
מהשעה 16.00 עד 18.00
טלפון: 0543-311130
נוסף: 08-9412111
או במוקד 108

חזרה למעלה

הצהרת נגישות

בניית אתרים | כ.ג שירותי מחשוב