נגישות

מדור חינוך מיוחד

מדור חינוך מיוחד

חוק החינוך המיוחד נותן מענה לילד המיוחד החל מגיל 3 ועד לגיל 21.

בגנים ובבית הספר היסודי באמצעות כיתות מיוחדות בתוך היישוב ובגילאי תיכון ומעלה במסגרות שונות ומתאימות מחוץ ליישוב.

קיים מערך הסעות לילדי החינוך המיוחד מחוץ ליישוב בהתאם לחריגות התלמיד ועל פי הנחיות משרד החינוך.

פניות בנושא החינוך המיוחד: למזכירת המחלקה לחינוך הגב' אורלית נגר.

מפקחת חינוך מיוחד ממלכתי: זיוה כרמי

מפקחת חינוך מיוחד ממלכתי דתי: אורלי שנה

מנהלת מתי"א: איריס קמרת לוי

מסגרות החינוך המיוחד בקרית עקרון:

  • גן שפה טרום חובה "הדס"
  • גן שפה חובה "שקד"
  • גן תקשורת "הדקל"
  • כיתות ללקויי למידה "בן צבי"

מסגרות החינוך המיוחד מחוץ לקרית עקרון:

  • גן שפה טרום חובה "הדס"
  • כיתות ללקויי למידה בחטיבות ביניים בבתי הספר:דה שליט, רבין וקציר
    בתי ספר לחינוך מיוחד ללקויות הבאות: אוטיזם, עיצוב התנהגות, פיגור, כבדי שמיעה, שיתוק מוחין ומשכל גבולי.

וועדות לדיון על תלמידים – הגדרות:

וועדת השמה
וועדה המחליטה על השמת תלמיד/ה במסגרת חינוכית רגילה או מיוחדת בהשתתפות נציג הפיקוח על החינוך המיוחד.
וועדת שיבוץ
וועדה המחליטה על שבוץ תלמיד/ה במסגרת חינוכית מיוחד על בסיס החלטת וועדת ההשמה ובהשתתפות נציג הפיקוח על החינוך המיוחד.
וועדת התמדה
וועדה שדנה על התמדתו בלימודים של תלמיד/ה בסכנת נשירה בהשתתפות נציג הפיקוח וקצין ביקור סדיר.
וועדה בין- מקצועית
וועדה שדנה על מעמדו הלימודי והחברתי של תלמיד/ה על פי חוות הדעת של הסגל החינוכי בגן/ בבית הספר ובהשתתפות נציג הפיקוח.
וועדת החלטה
וועדת שדנה על המשך לימודיו של תלמיד/ה בעקבות דיווח ממנהלת הגן/ בית הספר ובהשתתפות נציג המחלקה לשירותים חברתיים.
וועדה לקבלת אישור לימודי חוץ
וועדה שדנה בבקשת ההורים לרישום הבן/ הבת במוסד חינוכי מחוץ ליישוב.
אישור ללימודי חוץ אינו מזכה את התלמיד/ה בהסעה או בהענקת כרטיסיות לנסיעה בתחבורה ציבורית.
הוועדה סוברנית להחליט על מתן אישור לימודי חוץ ללא התחייבות בתשלום כלשהו.

חזרה למעלה

הצהרת נגישות

בניית אתרים | כ.ג שירותי מחשוב