נגישות

מדור הסעת תלמידים

מדור הסעת תלמידים

רכז: שרון ליבי

זכאות להסעה מאורגנת:

  • תלמידי חינוך מיוחד יסודי הלומדים מחוץ ליישוב

זכאות לליווי בהסעה:

  • זכאים לליווי בהסעה רק תלמידים בעלי לקויות עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך ושהוגדרו בוועדת ההשמה.
  • הסעה חריגה לתלמידים מוגבלים רפואית זמנית בהמלצת רופא ובאישור משרד החינוך.

הזכאות לכרטיסיות בתחבורה הציבורית:

  • תלמידי ז' עד י"ב הלומדים בבתי ספר רשמיים ברחובות.
  • תלמידים הלומדים במסגרות חינוך למחוננים המוכרים ע"י משרד החינוך

מועדי חלוקת הכרטיסיות:

אוגוסט וינואר

המסמכים הדרושים לקבלת כרטיסיות:

  • אישור לימודים מבית הספר
  • צילום תעודות הזהות של שני ההורים בהם רשומים פרטי התלמיד/ה.
חזרה למעלה

הצהרת נגישות

בניית אתרים | כ.ג שירותי מחשוב