נגישות

מדור ביקור סדיר

מדור ביקור סדיר

מפקחת ביקור סדיר מחוזית: נחמה זיידמן
קצין ביקור סדיר יישובי: אברהם אבטה
חוק חינוך חובה:
כל ילד בישראל חייב להיות במסגרת חינוך (גן ילדים ובית ספר) החל מגיל 5 ועד גיל 16.
החוק מטיל חובה זו על הורי הילד לרשמו למוסד חינוכי ולדאוג להופעתו הסדירה של הילד ללימודים.
קצין הביקור הסדיר מקבל מינוי לאכיפה על חוק זה
הפרת חוק זה על ידי ההורים הינה עבירה ועלולה לגרור להעמדתם לדין בגין העדרות ממושכת של הבן או שאינו רשום כלל במערכת החינוך.

תפקידי קצין ביקור סדיר

  • מעקב אחר ההתמדה בלימודים
  • בנייה והפעלת תכניות מניעת נשירה
  • הובלת וועדות ההתמדה
  • שיבוץ תלמידים שנשרו/ הורחקו או מיועדים להכוון טכנולוגי
  • שותף בדיוני וועדות החלטה ודיונים בינמקצועיים
  • דיווח שוטף למנהל המחלקה לחינוך ולמשרד החינוך על תלמידים מטופלים על ידו
חזרה למעלה

הצהרת נגישות

בניית אתרים | כ.ג שירותי מחשוב