מחלקת הפיקוח במבצע ניקיון

מחלקת הפיקוח במבצע ניקיון (בקיטור) של תחנות אוטובוס וגרפיטי בישוב