נגישות

לוח זמנים לרישום לוועדות השמה ולאירועים

לוח זמנים לרישום לוועדות השמה ולאירועים

האירוע מועד
חגיגת פתיחת שנת הלימודים 1 בספטמבר
רישום לגני ילדים ינואר
רישום לכיתה א' ינואר
רישום לחטיבת הביניים פברואר
עדליאדע יישובית אדר
וועדות השמה לתלמידי בתי הספר מרס – מאי
וועדות השמה לילדי הגנים אפריל – מאי
צעדת האביב יישובית מאי
סיום שנת הלימודים בתיכוניים 20 ביוני
סיום שנת הלימודים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים 30 ביוני
הארכת שנת הלימודים בבתי הספר היסודיים 1 – 21 ביולי
חזרה למעלה

הצהרת נגישות

בניית אתרים | כ.ג שירותי מחשוב