חלוקת חבילות מזון

חלוקת חבילות המזון הסתיימה.

תודה לכל  השותפים, כוכי מירב וצוות הרווחה, הרב מאיר, רותי ועובדי התשתיות, לכל המתנדבים.

תודה רבה לבנות שרות הלאומי שח"ם ובני הנוער שהגיעו, מחמם את הלב.