נגישות

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע

דו"ח שנתי מאת הממונה על חוק חופש המידע במועצה המקומית קריית עקרון לשנת 2016

בהתאם לסעיף 5 לחוק חופש המידע – 1998, וסעיף 7 בתקנות חופש המידע – 1999 – להלן דו"ח שנתי מאת הממונה על חופש המידע במועצה המקומית קריית עקרון לשנים 2009 עד 2016:

1. נתונים כמותיים

שנה פניות מים וטרינריה ארנונה רישוי עסקים תקציב חוקי עזר הנדסה לא נענה*
2009 3 1 1 1
2010 7 4 1 1 1
2015 1 1
2016 7 1 3 2 1

*הבקשה לא נענתה עקב אי תשלום אגרה הנדרשת להפקת מידע.

2. זמן טיפול

עד 7 ימים 8-14 ימים 15-21 ימים סה"כ
כמות 11 4 2 17
% 64.8 23.5 11.7 100.0

בשנים 2011 עד 2014 לא היו בקשות לקבלת מידע שהוגשו לממונה.

הדו"ח אינו כולל פניות למידע שנענות בע"פ, והפניה לגורמי הטיפול במועצה.

 

איזי בנוזיו, רו"ח
הממונה על חוק חופש המידע

תצוגת מסמך מקורי

חזרה למעלה

הצהרת נגישות

בניית אתרים | כ.ג שירותי מחשוב