חודש הקריאה יצא לדרך

במסגרת הפעילות התקיים הפנינג בספריה הציבורית, במימון משרד התרבות. הפעילות כללה הצגה, פעילות קפוארה ומכירת ספרים.