מדוע להכין ילדים לשעת חירום?
ילדים מהווים כשליש מאוכלוסיית ישראל
לעתים ילדים בגילאים שונים נדרשים לתפקד במצבי חירום
מגיל מסוים ילדים מסוגלים להפנים התנהגויות נדרשות ואפקטיביות למצבי חירום
ידע עשוי להפחית את רמת החרדה הצפויה בעת אירוע חירום, יש להסביר לילד בהתאם לרמתו הרגשית והקוגניטיבית את המצב