הדלקת נרות במרכז יום לקשיש

במעמד ראש המועצה חובב צברי, חג אורים שמח!